Powrót do listy rozdań

ROZDANIE NR 12

W
NS

 A1072
 865
 965
 954
 
 Q8
 J1042
 KJ1087
 106
 K643
 A973
 3
 K832
  J95
 KQ
 AQ42
 AQJ7
 
Ilość lew, którą można wziąć dla każdego miana i z każdej ręki przy optymalnej obronie i rozgrywce:
 
 NT  NT
N78577 E65865
S78577 W65765
 
Minimax: 3x E, +100

 

NUMERYktrrgwstlewZAPISY% 
NSEWNSEWNSEW 
27sędziaśrednia50.050.0 
652W -3150 72.227.8 
831NTS +2150 72.227.8 
143W -150 5.594.5 
Powrót do listy rozdań 
Analiza programem DeepFinesse, ©1999 Wiliam Bailey