Powrót do wyników

ALF 9 października 2018

WYNIKI PARY NR 2  J Waśko-M Urbański           17.0 MP/LB

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 W Owca-M Glibowski4.5 MP1EW4E +1 +45050.00 
2EW4E = +42050.00 
3EW3NTN -2 +100100.00 
4EW3E = +14050.00 
5EW4xE -2-300 50.00 
6EW3NTN +2-460 50.00 
6 J Kowalik-A Waśko9.0 MP7EW3E +1 +1700.00 
8EW6E = +980100.00 
9EW2S +2-130 100.00 
10EW1NTE +2 +15050.00 
11EW5N =-400 50.00 
12EW5E -1-50 0.00 
4 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP13NS2W +1 -11050.00 
14NS2E -4+200 100.00 
15NS3S +1+130 100.00 
16NS5xS =+650 50.00 
17NS3NTS -1 -5025.00 
18NS3NTN +1+630 100.00 
1 S Waśko-R Woliński21.0 MP19EW3S -4 +20075.00 
20EW4N +1-650 50.00 
21EW4NTxS -2 +500100.00 
22EW3S =-140 75.00 
23EW3NTE +1 +63025.00 
24EW4N +2-480 100.00 
3 W Fecko-J Górka18.0 MP25NS4S +1+450 25.00 
26NS3NTE = -600100.00 
27NS6S -1 -500.00 
28NS2NTE +2 -1800.00 
29NS4E = -62050.00 
30NS6S +1+940 100.00 
 WYNIK59.17%
+/- 
RAZEM59.17%
Powrót do wyników