Powrót do wyników

ALF 9 października 2018

WYNIKI PARY NR 1  S Waśko-R Woliński           21.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
6 J Kowalik-A Waśko9.0 MP1EW5E -1-50 0.00 
2EW4E +1 +450100.00 
3EW3NTN -1 +5050.00 
4EW2xE +1 +870100.00 
5EW3NTN -1 +100100.00 
6EW3NTN +2-460 50.00 
3 W Fecko-J Górka18.0 MP7NS4W = -6200.00 
8NS4E +2 -48050.00 
9NS2NTS +1+150 75.00 
10NS3NTE = -6000.00 
11NS4xE -2+300 0.00 
12NS4W +1 -45050.00 
5 W Owca-M Glibowski4.5 MP13EW3N -1 +1000.00 
14EW4E = +13050.00 
15EW5N -1 +100100.00 
16EW5xN +1-750 0.00 
17EW1NTN =-90 0.00 
18EW6N -2 +20075.00 
2 J Waśko-M Urbański17.0 MP/LB19NS3S -4 -20025.00 
20NS4N +1+650 50.00 
21NS4NTxS -2 -5000.00 
22NS3S =+140 25.00 
23NS3NTE +1 -63075.00 
24NS4N +2+480 0.00 
4 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP25EW4S +1-450 75.00 
26EW4W +1 +650100.00 
27EW3NTS +1-430 50.00 
28EW2NTE +1 +15050.00 
29EW3NTW +1 +630100.00 
30EW6NTxS -2 +30075.00 
 WYNIK47.50%
+/- 
RAZEM47.50%
Powrót do wyników