Klasyfikacja Generalna GPPPP 2017/2018

W myśl Regulaminu XI GPPPP:
W eliminacjach klasyfikacja długofalowa puntkowana jest indywidualne na zasadzie sumowania:
A = Średni wynik z sumy wyników z 40% turniejów (zaokrąglanie w górę)
B = Suma wyników w procentach z nadwyżki ponad 40% pomnożona przez 0.5%
Końcowy procent po eliminacjach: A+B

Ostateczna klasyfikacja generalna TUTAJ

Klasyfikacja z 40% turniejów TUTAJ
Klasyfikacja bez odliczania TUTAJ