Powrót do wyników

3LMP
RR3

WYNIKI PARY NR 7  H Święch-M Praszałowicz      10.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
8 W Krawczyk-P Wzorek5.0 MP1NS4N4=+420 1.78 
2NS2NA=+110 4.89 
3NS2NTS3+2+180 -0.89 
4NS4NA-2 -200-8.22 
5NS3NTS5-2 -200-5.56 
6NS4W4-1+100 2.00 
7NS2N4=+110 -0.11 
8NS2EK= -90-1.22 
9NS3NTN4=+400 1.44 
10NS4NA-1 -100-4.56 
11NS4WK+1 -450-0.89 
12NS6W5= -980-1.00=-12.33
 WYNIK-12.33
+/- 
RAZEM-12.33
Powrót do wyników