Powrót do wyników

3LMP
RR3

WYNIKI PARY NR 17  J Górka-R Wójcik             10.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
18 M Igła-E Beldzik5.0 MP1NS4N6=+420 1.78 
2NS3EK= -110-1.33 
3NS1NTS3+2+150 -1.78 
4NS4NA-1 -100-6.33 
5NS3NTS5-2 -200-5.56 
6NS4W4= -620-11.00 
7NS2SA=+110 -0.11 
8NS2E8+1 -110-2.00 
9NS2NTN4+2+180 -4.89 
10NS5xEA-2+500 9.78 
11NS4EK+1 -450-0.89 
12NS6EA= -980-1.00=-23.33
 WYNIK-23.33
+/- 
RAZEM-23.33
Powrót do wyników