Powrót do wyników

3LMP
RR3

WYNIKI PARY NR 11  A Łączny-A Dudzik             5.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
12 M Kita-M Surmiak17.0 MP1NS4N4=+420 1.78 
2NS3WJ= -110-1.33 
3NS1NTS8+2+150 -1.78 
4NS4NK=+620 6.44 
5NS4xNA-2 -500-10.78 
6NS2SQ-2 -100-2.22 
7NS3NTEK-1+100 -0.11 
8NS2S6-1 -50-0.11 
9NS3NTxN4=+550 5.56 
10NS4xN2-1 -200-6.89 
11NS4WK+1 -450-0.89 
12NS6W6= -980-1.00=-11.33
 WYNIK-11.33
+/- 
RAZEM-11.33
Powrót do wyników