Powrót do wyników

3LMP
R12P2

WYNIKI PARY NR 28  A Cichoń-W Wieczorek          5.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
27 A Dudzik-M Dyrda4.5 MP13EW5xN3-2 +5004.77 
14EW4xEA-1-100 1.62 
15EW4SA-2 +2004.92 
16EW3xE8-3-800 -13.08 
17EW3EA-1-50 5.00 
18EW3EA-1-50 -5.77 
19EW4S2+1-450 -6.38 
20EW3xE5= +73013.15 
21EW2SQ=-90 0.15 
22EW3NTN6+1-430 -8.31 
23EW3N2+1-170 -1.46 
24EW4EJ= +4202.46=-2.92
 WYNIK-2.92
+/- 
RAZEM-2.92
Powrót do wyników