Powrót do wyników

3LMP
R12P2

WYNIKI PARY NR 27  A Dudzik-M Dyrda              4.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
28 A Cichoń-W Wieczorek5.5 MP13NS5xN3-2 -500-4.77 
14NS4xEA-1+100 -1.62 
15NS4SA-2 -200-4.92 
16NS3xE8-3+800 13.08 
17NS3EA-1+50 -5.00 
18NS3EA-1+50 5.77 
19NS4S2+1+450 6.38 
20NS3xE5= -730-13.15 
21NS2SQ=+90 -0.15 
22NS3NTN6+1+430 8.31 
23NS3N2+1+170 1.46 
24NS4EJ= -420-2.46=2.92
 WYNIK2.92
+/- 
RAZEM2.92
Powrót do wyników