Powrót do wyników

3LMP
R12P2

WYNIKI PARY NR 22  K Dobrzyniecki-M Jarosz       6.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
21 B Piasecki-J Zając22.0 MP13EW3W5+1 +170-2.85 
14EW4xW9-3-500 -6.92 
15EW3NTS7+3-690 -10.62 
16EW3NK-1 +501.54 
17EW3EA-2-100 3.85 
18EW1NTW5+2 +150-0.31 
19EW3SJ+1-130 0.92 
20EW3E3= +1404.08 
21EW5SQ-5 +50011.46 
22EW4xSK-1 +1004.85 
23EW3NTN6+1-630 -9.69 
24EW4EJ= +4202.46=-1.23
 WYNIK-1.23
+/- 
RAZEM-1.23
Powrót do wyników