Powrót do wyników

3LMP
R12P2

WYNIKI PARY NR 19  B Krawczyk-W Garncarz         5.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
20 K Gałka-S Jaros10.0 MP13NS2xN7-3 -800-10.31 
14NS4E8-2+100 -1.62 
15NS4SK-2 -200-4.92 
16NS3E8-2+200 4.08 
17NS3NTxS9+2+750 9.69 
18NS2EA+1 -1400.31 
19NS4SJ=+420 5.54 
20NS2E5+1 -140-4.08 
21NS1NTS9+1+120 0.92 
22NS4N10=+130 1.62 
23NS3EK= -140-5.38 
24NS4WQ= -420-2.46=-6.62
 WYNIK-6.62
+/- 
RAZEM-6.62
Powrót do wyników