Powrót do wyników

3LMP
RR 22

WYNIKI PARY NR 8  J Grabowski-J Dusza           7.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
7 A Burda-A Żurek14.5 MP13EW2E5= +110-0.08 
14EW3NTS5+2-460 -0.77 
15EW1NTxW8-2-300 -6.38 
16EW6NTN5-1 +507.23 
17EW4WA-2-100 -1.31 
18EW5E4-1-50 -4.15 
19EW4E5+2 +6801.85 
20EW2E7-1-100 -4.08 
21EW2E5-1-50 -1.15 
22EW3NTS3+1-430 0.15 
23EW1NTW6-1-100 -4.17 
24EW3NTN3-1 +5010.23=-2.63
 WYNIK-2.63
+/- 
RAZEM-2.63
Powrót do wyników