Powrót do wyników

3LMP
RR 22

WYNIKI PARY NR 17  R Calik-S Dynowski            5.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
18 O Długosz-A Szczypczyk6.5 MP13NS2SA-2 -200-2.46 
14NS6SA-1 -50-11.00 
15NS1NTWA-1+50 -0.15 
16NS3NTSQ+3+490 3.69 
17NS4N4-2 -100-4.00 
18NS2WQ+1 -110-0.15 
19NS4E5+1 -650-0.77 
20NS3N10-5 -500-9.23 
21NS1NTW6= -90-2.46 
22NS3NTS3=+400 -1.23 
23NSsędziaśrednia0.00 
24NS3NTS6+1+430 0.77=-27.00
 WYNIK-27.00
+/- 
RAZEM-27.00
Powrót do wyników