Powrót do wyników

3LMP
RR 22

WYNIKI PARY NR 15  E Beldzik-M Igła              4.0 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
16 M Heichel-R Podsiadły4.0 MP13NS2SQ=+110 5.23 
14NS4S7+1+450 0.77 
15NS2N3-1 -100-3.85 
16NS6NTN7-1 -50-7.23 
17NS2xNA+1+570 10.62 
18NS5W10-4+200 7.46 
19NS4E3+1 -650-0.77 
20NS3WK= -110-0.85 
21NS2E6= -110-2.85 
22NS4NTS6=+430 -0.15 
23NS2W6-3+300 8.33 
24NS3NTS8+1+430 0.77=17.49
 WYNIK17.49
+/- 
RAZEM17.49
Powrót do wyników