Powrót do wyników

3LMP
RR 22

WYNIKI PARY NR 10  A Krakowska-W Krakowski       4.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAktrrgwstlewZAPISWYNIK 
nsew
9 S Reising-R Mostek4.5 MP13EW2xEK= +67011.23 
14EW3NTS3+3-490 -1.77 
15EW1NTxEK-1-100 -1.77 
16EW3NTNJ+3-490 -3.69 
17EW4WQ-2-100 -1.31 
18EW2WQ+1 +1100.15 
19EW4E6= +620-0.23 
20EW3xWK= +67011.46 
21EW2E3-2-100 -2.54 
22EW3NTS3+1-430 0.15 
23EW1NTWK= +901.17 
24EW3NTS3=-400 0.23=13.09
 WYNIK13.09
+/- 
RAZEM13.09
Powrót do wyników