loading

<< < 123456789101112131415161718192021 > >>
  <   >  

 
 numerykont
rakt
grawistlewzapis%
N-SE-WNSEWNSEW

ROZDANIE 8

W
none

S  10 9 5
H  10 8 4 3
D  Q 6 3 2
C  A 10
 
S  K Q J 7 4 2
H  K
D  9 8
C  K J 3 2
8S  A 8 6
H  Q 9 7 6
D  J 10
C  8 7 6 4
 S  3
H  A J 5 2
D  A K 7 5 4
C  Q 9 5
 
Liczba lew do wzięcia:
 ntSHDC  ntSHDC
N759105 E68437
S759105 W68437
Minimax: 4D S, +130
Analiza programem DeepFinesse ©1999 Wiliam Bailey

 

 Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, sędziował: M. Wasłowicz, strona wygenerowana 2012-10-28 o 9:11:09 PM