Rok 2011

Wpisowe do ligi - 30 września

Brydż na zamku - 7 lipca