List otwarty Zarządu MZBS do Zarządu Głównego Polskigo Związku Brydża Sportowego