Archiwum nowości - maj 2017

Ermitaż, maxy 2017-05-29

  1. Jarosław Duda - Marcin Wilczyński
  2. Janusz Natorski - Robert Podsiadły
  3. Barbara Lesiecka - Katarzyna Michałek

Wyniki***      Bridge Spider***      DF KR Wiosna***

Znormalizowanie dyscypliny na zawodach

Szanowni Państwo. 

Po turniejach rozgrywanych w ubiegłym tygodniu, zarówno członkowie Zarzadu MZBS jak i członkowie Komisji Dyscyplinarnej MZBS, obecni na tych turniejach, zwrócili uwagę sędziom prowadzącym zawody na nadmierną pobłażliwość w kwestiach dyscyplinarnych. Jako jeden z "upomnianych" zalecam (przed przystąpieniem do gry) lekturę ....  MPB - szczególnie paragraf 90 i 91***

Avangarda, barometr-maxy, 2017-05-24

  1. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar
  2. Marek Adamczyk - Paweł Skałacki
  3. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec

Wyniki***      DF Barometr***      DF KR Wiosna***

Mityng Górnośląski - zaproszenie

Ermitaż, maxy 2017-05-22

  1. Tadeusz Garbacik - Andrzej Trygar
  2. Tadeusz Biernat - Kazimierz Gałka
  3. Adam Harasimowicz - Tomasz Stryszawski

Wyniki***      Bridge Spider***      DF KR Wiosna***

O Puchar Prezydenta, Mielec 2-4.06.2017 r.

GPPPP - Gorlice 2017-05-21