VII Tarnowski Mityng Brydżowy 
Pamięci Jurka Bojarskiego
MAUZOLEUM BEMA, Tarnów 9-10.11.2013 r.