Cafe Kontynenty 2019-09-05, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Magdalena Lankosz - Wacław Gąssowski
  3. Hanna Leskiewicz - Zbigniew Sagan

Wyniki ***      Bridge Spider ***      DF Kontynenty ***