Cafe Kontynenty 2019-09-02, maxy

  1. Marek Dąbek - Leszek Faber
  2. Ewa Kwiecień - Janusz Wrześniak
  3. Marek Jaworski - Jerzy Michałek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***