Cafe Kontynenty 2019-07-08, IMP-Cavendish (POPRAWIONE!!!)

  1. Dorota Gadaś - Władysław Kaczor
  2. Zdzisław Reczek - Andrzej Trygar
  3. Marek Jaworski - Jerzy Michałek

Wyniki ***     DF KR Lato ***