Cafe Kontynenty 2019-04-04, maxy

  1. Marek Jaworski - Jerzy Michałek
  2. Jacek Herman - Jan Prajsnar
  3. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Kontynenty ***