Cafe Kontynenty 2019-03-14, maxy

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Zbigniew Przeginiak - Bogusław Wardzała
  3. Zbigniew Gruszecki - Roman Urbański

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***