Cafe Kontynenty 2019-02-07, maxy

  1. Marek Heichel - Stanisław Urbanowski
  2. Robert Podsiadły - Piotr Stefanów
  3. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***