Ermitaż 2019-02-04, maxy

  1. Marek Jaworski - Jerzy Michałek
  2. Piotr Stopa - Andrzej Trygar
  3. Adam Brodowski - Mateusz Sobczak i Adam Krysa - Grzegorz Superson

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Zima ***