Cafe Kontynenty 2019-01-10, maxy

  1. Wit Klapper - Zbigniew Przeginiak
  2. Dorota Gadaś - Tadeusz Biernat
  3. Piotr Kuciara - Mieczysław Szwarc

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***