Fantastyczna licytacja Wita Klappera !!!

Szanowny, utalentowany, niedoceniany brydżysto - przeczytaj tutaj ....***

Proszę przekazać powyższą informację także tym, którzy nie korzystają z internetu !!!