Ermitaż 2019-01-07, maxy

  1. Marek Jaworski - Jerzy Michałek
  2. Leszek Ochał - Andrzej Wójcik
  3. Andrzej Dudzik - Jerzy Jeleń

Wyniki ***     Bridge Spider ***