Cafe Kontynenty 2019-01-03, maxy

  1. Dorota Gadaś - Tadeusz Biernat
  2. Tadeusz Rejdych - Andrzej Trygar
  3. Robert Podsiadły - Piotr Stefanów

Wyniki ***     Bridge Spider ***