Brydżowa Barbórka na AGH 8-9 grudnia - parking w miejscach dozwolonych!