Klub Żaczek 2018-10-31, barometr-maxy

  1. Konrad Ciborowcki - Maciej Kędzierski
  2. Waldemar Rybka - Grzegorz Superson
  3. Przemysław Gałek - Rafał Synowiec

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Barometr ***     DF KR Jesień ***