Cafe Kontynenty 2018-10-11, maxy

  1. Zbigniew Gruszecki - Jacek Jurczyński
  2. Waldemar Rybka - Marcin Wilczyński
  3. Barbara Batkiewicz - Jerzy Kubski

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***