Cafe Kontynenty 2018-10-04, maxy

  1. Grzegorz Lewaciak - Jerzy Michałek
  2. Robert Podsiadły - Piotr Stefanów
  3. Grażyna Plutecka - Andrzej Plutecki

Wyniki ***     Bridge Spider ***