Cafe Kontynenty 2018-08-09, maxy

  1. Tadeusz Biernat - Adam Brodowski
  2. Barbara Batkiewicz - Bogusław Wardzała
  3. Zdzisław Reczek - Andrzej Trygar

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***