Cafe Kontynenty 2018-08-02, maxy

  1. Wit Klapper - Maciej Szczerczak
  2. Wacław Gąssowski - Marek Heichel
  3. Barbara Bobrzyńska - Barbara Lesiecka

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe Kontynenty ***