Klub Żaczek 2018-08-01, barometr-maxy

  1. Marek Adamczyk - Andrzej Borek
  2. Tadeusz Garbacik - Maciej Kliś
  3. Maria Krasowska - Marian Czopek

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***