Cafe Kontynenty, 2018-07-05

  1. Halina Samborek - Marek Pietrzak
  2. Tadeusz Garbacik - Zbigniew Sagan
  3. Eugenia Stefanów - Stanisław Jaros

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF Cafe ***