Klub Żaczek 2018-07-04, barometr-maxy

  1. Halina Samborek - Wacław Mizera
  2. Tadeusz Biernat - Reginald Sukiennik
  3. Wacław Gąssowski - Zbigniew Przeginiak

Wyniki ***     Bridge Spider ***     DF KR Lato ***     DF Barometr ***