Hutnicza Brydżowa Majówka na AGH 2018

Puchar JM Rektora AGH - Memoriał Profesora Jana Janowskiego - GPPPP

WYNIKI ONLINE ***