Hutnicza Brydżowa Majówka na AGH 2018

Memoriał Profesora Wacława Leskiewicza - (IMP-CAV)

WYNIKI ***