Hutnicza Brydżowa Majówka na AGH 2018

Turniej o Puchar Dziekana Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej - maxy

WYNIKI ****