Żaczek 2018-05-09, barometr - maxy

  1. Aleksander Jezioro - Łukasz Lebioda
  2. Tadeusz Biernat - Reginald Sukiennik
  3. Adam Harasimowicz - Tomasz Stryszawski

Wyniki***     Bridge Spider***     DF Barometr***     DF KR Wiosna***