KWB 2018 - podium GPPP "60. Drewniane Głowy"

Najlepsze pary GPPP "60. Drewniane Głowy". I miejsce - Włodzimierz STARKOWSKI - Michał KLUKOWSKI, II miejsce - Jerzy RUSSYAN - Wit KLAPPER, III miejsce - Marcin SZYMAŃSKI - Błażej KRAWCZYK. Poniżej Agata KOWAL - Wiceprezes MZBS, Marcin KUFLOWSKI - Prezes MZBS.

Krakowska Wiosna Brydżowa została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Małopolskiego.