Krakowska Wiosna Brydżowa 2018

KOMPLET WYNIKÓW

Kongres KRAKOWSKA WIOSNA BRYDŻOWA zrealizowano przy finansowym wsparciu Województwa Małopolskiego