Składki zawodnicze na 2018 - uchwała Zarządu PZBS 29/2017/2016-2020!

Przypominamy o tym, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZBS nr 29/2017/2016-2020 z 13 lipca br., w roku 2018 obowiązują jednolite stawki zawodnicze, co oznacza, że okręgowe związki nie uchwalają innych stawek. Zgodnie z zapisami uchwały Zarządu PZBS, obowiązujące stawki rejestracyjne dla zawodników, które należy wpłacać na konto Małopolskiego Związku Brydża Sportowego 22 8591 0007 0020 0057 2262 0001, są następujące:

  • opłata normalna 160 zł
  • junior młodszy (ur. 1998 i później) - 40 zł
  • junior (ur. 1993-97) - 90 zł
  • senior (ur. 1948-52) - 110 zł
  • nestor (ur. 1947 i wcześniej) - 60 zł
  • członek honorowy - 0 zł
  • zawodnik pozostający powyżej 5 lat poza strukturami PZBS - 50 zł
  • zawodnik pozostający powyżej 5 lat poza strukturami PZBS w drugim roku - 90 zł