Rotunda maxy, 25-01-2016

  1. Janusz Natorski - Robert Podsiadły
  2. Marek Jaworski - Tomasz Stryszawski
  3. Leszek Ochał - Włodzimerz Wierzbicki

Wyniki-TU    Bridge Spider-TU    DF Kr Zima-TU