Rotunda, maxy 18-01-2016

  1. Wit Klapper - Jerzy Michałek
  2. Jarosław Duda - Grzegorz Superson
  3. Tadeusz Garbacik - Adam Matyasik

Wyniki-TU     Bridge Spider-TU     DF KR Zima 16-TU