Powrót do wyników

Barcice 8 lipca 2018

WYNIKI PARY NR 19  Z Samogranicki-A Kutszyński   4.5 MP   

PRZECIWNICYROZD.LINIAkont
rakt
ro
zg
wistlewZAPIS% 
nsew
5 J Kłusek-R Maceluch16.0 MP1EW3NTW -1-50 30.00 
2EW4N =-620 70.00 
6 Z Kozioł-A Janda9.0 PK3EW2E +1 +14065.00 
4EW3S =-140 10.00 
7 H Samborek-M Pietrzak4.0 MP5EW2W -2-100 30.00 
6EW5E -1-100 30.00 
8 B Piasecki-R Woliński23.0 MP7EW4S =-620 40.00 
8EW4xS -1 +10095.00 
9 P Skałacki-J Jeleń9.0 MP9EW1NTE +1 +12045.00 
10EW5E +2 +71040.00 
10 S Jaros-J Pasich12.0 MP11EW3NTE -2-100 0.00 
12EW4xS =-790 10.00 
11 M Bajorek-P Szewczyk  MP13EW2S +2-170 75.00 
14EW6NTN =-990 20.00 
12 S Waśko-J Zając20.0 MP15EW2N =-110 45.00 
16EW4N -1 +5050.00 
13 W Kozubski-S Szewczyk-Kozubs5.0 MP17EW4E +1 +15055.00 
18EW4W +1 +45050.00 
14 R Piwowar-E Piwowar2.0 MP19EW2S +2-130 50.00 
20EW4S =-620 0.00 
1 J Nastałek-S Miłkowski6.0 MP21EW2N -1 +10045.00 
22EW4S +3-510 10.00 
2 J Smolarek-A Wołowiec  MP23EW5xS =-750 0.00 
24EW4N =-420 90.00 
3 T Garbacik-A Brodowski12.5 MP25EW4E +1 +15030.00 
26EW4N -2 +20070.00 
4 A Krakowska-W Krakowski6.0 MP27EW1NTN +3-180 60.00 
28EW4W +1 +45015.00 
 WYNIK40.36%
+/- 
RAZEM40.36%
Powrót do wyników